29 خرداد 1399 - 22:16
باغ نگار – آیینه خانه

در اصفهان دو باغ­نگار داشته­ایم یکی در چهارباغ صدری و یکی در قسمت جنوبی سی­و­سه­پل در چهارباغ بالا.

در اصفهان دو باغ­نگار داشته­ایم یکی در چهارباغ صدری و یکی در قسمت جنوبی سی­و­سه­پل در چهارباغ بالا.

 باغ­نگار پس از طوقچی و پل انجیری و پیش از باغ­قوشخانه و باغ­لنجانی قرار­داشته­است. در عصر مشروطه، خیابان چهارباغ صدری از پاقلعه شروع­می‌شد و از این باغ عبور می‌کرد و به خیابان هاتف­اصفهانی مشهور­بود(جابری انصاری، 1378: 418). خیابان چهارباغ صدری، از چهار­باغ تشکیل­شده­بود که باغ­نگار، باغ­قوشخانه، باغ­لنجانی از جملة آنها بوده­است.

باغ­نگاری که اکنون در منطقة 6 به شمارة 601 و در مجاورت آیینه­خانه و باغ­زرشک است.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12587

برچسب ها