27 خرداد 1399 - 21:49

نام این محله برگرفته از نام ابوعلی حسن­بن ابی­شجاع بویه ملقب به رکن­الدوله(متوفی ۳۶۶ ق) از حاکمان آل­بویه است.

نام این محله برگرفته از نام ابوعلی حسن­بن ابی­شجاع بویه ملقب به رکن­الدوله(متوفی ۳۶۶ ق) از حاکمان آل­بویه است. آل­بویه سلسله­ای ایرانی­نژاد و شیعی مذهب بودند که میان سال‌های 448– 322  ه.ق، بر بخش بزرگی از ایران و عراق و جزیره تا مرزهای شمالی شام فرمان راندند. علی و حسن و احمد، پسران ابوشجاع ماهیگیر دیلمی بودند که سلسله­ی آل­بویه را بنا­نهادند. آل­بویه را نظر به دیلمی بودن، دیالمه نیز خوانده‌اند و برای همین، حسن به رکن­الدوله­ی دیلمی نیز شهرت دارد.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12329

برچسب ها