27 خرداد 1399 - 21:32

نام این محله برگرفته از نام شهید آیت­الله دکتر محمد مفتح است که در سال 1307 ه.ش، در محله­ی چهل­پله­ی همدان متولد شد. در سال 1322 به شهر قم مهاجرت کرد و از محضر استادانیچون آیت­اللّه سید محمدحجت کوه­کمره­ای، آیت­اللّه حسین طباطبایی بروجردی، امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی کسب فیض کرد.

نام این محله برگرفته از نام شهید آیت­الله دکتر محمد مفتح است که در سال 1307 ه.ش، در محله­ی چهل­پله­ی همدان متولد شد. در سال 1322 به شهر قم مهاجرت کرد و از محضر استادانی چون آیت­اللّه سید محمدحجت کوه­کمره­ای، آیت­اللّه حسین طباطبایی بروجردی، امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی کسب فیض کرد.

شهید مفتح از روحانیون برجسته­ای بودند که در کنار فعالیت­های علمی و فرهنگی، به مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی پرداختند و سرانجام در روز سه­شنبه 27 آذر 1358 توسط گروه فرقان به شهادت رسیدند. (گلی زواره، 1380)

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.

 کد محتوا 12323

برچسب ها