حرکت دوباره متروی اصفهان + فیلم

مترو اصفهان پس از گذشت سه ماه تعطیلی بر اثر شیوع ویروس کرونا از امروز با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود را از سرگرفت.1111

مترو اصفهان پس از گذشت سه ماه تعطیلی بر اثر شیوع ویروس کرونا از امروز با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود را از سرگرفت.کد محتوا 12267

برچسب ها