26 خرداد 1399 - 22:43
سرتاوه

سرتاوه به صورت سرطابه و سرتابه نیز نوشته­ می ­شود.نام گذاری سرتاوه به این دلیل بوده که در قدیم رسم براین بود که تمام اهالی شهر اصفهان برای شب عید گندم یا برنج را بویا تفت می دادند و چون این محل بهترین مکان برای این کار بود تمامی اهالی گندم های خود را به این جا می آوردند و از همان زمان این محل به نام سرتاوه و یا محلی که گندم بو می دادند ، می شناختند.

سرتاوه به صورت سرطابه و سرتابه نیز نوشته­ می ­شود. مسجد سرطابه، لت فر و امیر مالک، از مساجد نیمه ویران محله­ ی جوباره بود که به دست حاج میرزا هاشم امام جمعه، به یهودیان فروخته ­شد. یهودیان نیز مسجد امیر مالک را که کمال ­اسماعیل در آن خاک بود، گرمابه و فاضلاب و مسجد لت فر را قصاب­خانه و مسجد سرطابه را خانه کردند (جابری انصاری، 1378: 213).

محله سرتاوه با مساحت 687475 مترمربع و جمعیتی بالغ بر 7604 نفر بوده و از مسجد سرتاوه شروع شده و به خیابان سروش منتهی میشود. داخل این محله مسجد صاحب الزمان (عج) و مسجد باستانی مصری وجود دارد. علت نام گذاری سرتاوه به این دلیل بوده است که در قدیم رسم بر این بود که تمام اهالی شهر اصفهان برای شب عید گندم یا برنج را بو میدادند و چون محل بهترین مکان برای این کار بود تمامی اهالی گندم های خود راا به اینجا می آوردند و از همان زمین این محل به نام سرتاوه یا محلیگندم بو میدادند، می شناختند. در این محله منارهای تاریخی ساربان و چهل دختران به چشم میخورند که آزاد سازی، زیر سازی ونوسازی تاسیسات شهری، سنگ فرش و محوطه سازی(فضای سبز، مبلمان شهری) اطراف این مناره ها توسط منطقه سه شهرداری اصفهان انجام و مرمت شده است. در محاه امامزاده راس الرضا(ع) و امام زاده اسماعیل ابن عباد (ع) در میدان تقچی از اماکن از اماکن متبرکه این محله محسوب میشود. لازم به ذکر است منزل آیت اله ناصری در خیابان کمال واقع شده و همچنین در این محله در مجاورت خیابان صغیر اصفهانی، شاعر و مدیحه سرای معاصر مرحوم استاد صغیر اصفهانی  می زیسته است. از نظر فرهنگسرا در این منطقه دو مرکز توسط منطقه سه احداث شده است ، «بانو سرای تخصصی آفتاب» در خیابان سروش و« کتابخانه کمال» در خیابان کمال می باشد.

برخی از ابنیه های این محله شامل : 1.منارساربان : خیابان کمال 2.منار چهل دختران : خیابان سروش می شود .

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12192

برچسب ها