مشخصات کلی

مصطفی بهبهانی
مصطفی بهبهانی
مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان
یکشنبه, 25 خرداد 1399, 23:29

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان 1392 1394
کد محتوا 12018

برچسب ها