مشخصات کلی

منصور درویشی
منصور درویشی
مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان
یکشنبه, 25 خرداد 1399, 23:21

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان 1387 1389
کد محتوا 12017

برچسب ها