مشخصات کلی

عبدالمجید باباصفری
عبدالمجید باباصفری
مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان
یکشنبه, 25 خرداد 1399, 23:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 1374 1375
شهرداری اصفهان مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان 1384 1387
کد محتوا 12016

برچسب ها