عباس علی نصوحی | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-23 13:30
  • كد محتوا:11876

مشخصات کلی

عباس علی نصوحی
مدیر منطقه 12
1399/03/23 13:30

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1213921393