مشخصات کلی

محمود ياسمي
مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
جمعه, 23 خرداد 1399, 12:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1348 1350
کد محتوا 11869

برچسب ها