مشخصات کلی

ايرج صنعتي زاده
مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
جمعه, 23 خرداد 1399, 12:46

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1353 1357
کد محتوا 11866

برچسب ها