مشخصات کلی

محمد كشاورز
مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
جمعه, 23 خرداد 1399, 12:44

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1357 1362
کد محتوا 11865

برچسب ها