مشخصات کلی

ابراهیم معتمدی
ابراهیم معتمدی
مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 04 تیر 1399, 00:34

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1386 1389
شهرداری اصفهان مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1392 1394
کد محتوا 11851

برچسب ها