مشخصات کلی

هادی نباتی نژاد
هادی نباتی نژاد
مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
جمعه, 23 خرداد 1399, 12:13

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1394 1396
کد محتوا 11850

برچسب ها