مشخصات کلی

علی اکبر بقائی
  • علی اکبر بقائی
  • معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 22:34

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان 1394 1396
کد محتوا 11738

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان