مشخصات کلی

محمد بیک
  • محمد بیک
  • معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 22:32

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان 1387 1393
کد محتوا 11736

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان