مشخصات کلی

علی اصغر مصطفایی
علی اصغر مصطفایی
مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان
جمعه, 23 خرداد 1399, 12:32

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1376 1378
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان 1380 1382
کد محتوا 11728

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان