مشخصات کلی

غلامعلی علامه
  • غلامعلی علامه
  • معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 22:25

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان 1377 1378
کد محتوا 11727

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان