سال جهش تولید
 • 1399-03-21 22:07
 • كد محتوا:11726

مشخصات کلی

سعید کورنگ بهشتی
جواد
1346
مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان
1399/06/01 20:48

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی عمران گرایش عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی ارشد مدیریت MBA گرایش استراتژی از دانشگاه پیام نور مهریز یزد

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شرکت صفه شهرداری اصفهانمدیر فنی 13731375
اداره پیمان شهرداری اصفهانرییس13751376
اداره نظارت شهرداری اصفهانرییس13761376
شهرداری بندرعباسمعاون شهردار13761381
معاونت شهرسازی شهرداری بندرعباسسرپرست13801381
شهرداری اصفهانمدیر اجرا و نظارت13811386
پروژه بدنه چهارباغ عباسی شهرداری اصفهانمدیر13861388
پروژه میدان امام علی (ع) شهرداری اصفهانمدیر13881392
سازمان قطار شهری شهرداری اصفهانمعاون اجرایی13931394
پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان شهرداری اصفهانمدیر13941394
پروژه رینگ حفاظتی شهرداری اصفهانمدیر13941396
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان13961397
شرکت توسعه گردشگری سپاهان اصفهاننایب رئیس هیئت مدیره 13961397
شهرداری اصفهانمدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان1397درحال خدمت

افتخارات و عناوین

 • مهندس برتر منتخب استان اصفهان سال 1397

مطالعات و پژوهش ها

 • ارائه مقاله « توانمندسازی راهبردی برای حفاظت و احیای بافت تاریخی شهرها » در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری
 • ارائه مقاله « توانمندسازی شتاب دهنده ای کارآمد برای رسیدن به اهداف مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی» در ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارآفرینی

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

 • پروژه میدان امام علی (ع) اصفهان
 • پروژه رینگ سوم ترافیکی شهر اصفهان
 • پروژه خط یک قطار شهری اصفهان
 • پروژه رینگ حفاظتی شهر اصفهان
 • پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان
 • پروژه تقاطع غیر همسطح استقلال اصفهان
 • پروژه تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس اصفهان
 • پروژه تقاطع غیر همسطح قدس اصفهان
 • پروژه تقاطع غیر همسطح اشکاوند اصفهان
 • پروژه تقاطع غیر همسطح اردستانی اصفهان
 • پروژه تقاطع غیر همسطح سردار سلیمانی اصفهان
 • پروژه پردیس هنر اصفهان
 • پروژه کتابخانه مرکزی اصفهان
 • پروژه استخر انقلاب اصفهان
 • پروژه استخر سلمان اصفهان
 • پروژه استخر نمونه اصفهان
 • پروژه پارک آبشار (ایثارگران) اصفهان
 • پروژه تقاطع غیر همسطح جابر اصفهان
 • پروژه پل عابر کابلی روی رودخانه مقابل آتشگاه اصفهان