سال جهش تولید
  • 1399-03-21 22:02
  • كد محتوا:11725

مشخصات کلی

اصغر کشاورز راد
مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان
1399/04/14 13:36

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1313851389
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان13881392
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1513921394
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان13971398