مشخصات کلی

اصغر کشاورز راد
اصغر کشاورز راد
مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 13:36

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 13 1385 1389
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1388 1392
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 15 1392 1394
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1397 1398
کد محتوا 11725

برچسب ها