مشخصات کلی

محمدباقر مشتاقیان
  • محمدباقر مشتاقیان
  • مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
  • شنبه, 06 آذر 1400, 13:35

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1382 1385
کد محتوا 11715

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان