مشخصات کلی

مصطفی بدری زاده
  • مصطفی بدری زاده
  • مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
  • شنبه, 06 آذر 1400, 13:32

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1379 1380
کد محتوا 11713

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان