مشخصات کلی

محمدعلی مهرعلی دستجردی
  • محمدعلی مهرعلی دستجردی
  • مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
  • شنبه, 06 آذر 1400, 13:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1385 1387
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1369 1371
کد محتوا 11711

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان