مشخصات کلی

عبدالرسول رهداری
  • عبدالرسول رهداری
  • مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
  • شنبه, 06 آذر 1400, 13:24

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1368 1369
کد محتوا 11709

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان