مشخصات کلی

حسن سقائی
  • حسن سقائی
  • مدیرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 20 خرداد 1399, 21:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان 1393 1394
کد محتوا 11586

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان