مشخصات کلی

علیرضا تاجمیر ریاحی
  • علیرضا تاجمیر ریاحی
  • مدیرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 20 خرداد 1399, 21:25

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان 1384 1392
کد محتوا 11585

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان