مشخصات کلی

محمدعلی نصر
  • محمدعلی نصر
  • مدیرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 20 خرداد 1399, 21:22

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان 1381 1383
کد محتوا 11584

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان