مشخصات کلی

اصغر قرآنی
  • اصغر قرآنی
  • مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 20 خرداد 1399, 20:49

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1377 1384
کد محتوا 11580

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان