مشخصات کلی

  • حمید وطن خواه
  • مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 20 خرداد 1399, 20:46

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1375 1377
کد محتوا 11579

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان