مشخصات کلی

مهین شکرانی
مهین شکرانی
مصطفي
1340
مدیر منطقه 1
شنبه, 14 تیر 1399, 14:03

تحصیلات

کارشناسی مهندسی عمران عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
اداره پيمان حوزه عمران رييس 1378 1383
امور قراردادها كارشناس مسئول 1383 1396
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 1 1396 درحال خدمت

افتخارات و عناوین

برگزیده جشنواره ملی روز مهندسی (روز خوارزمی)

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

همکار ی و عضو کمیته های تدوین برنامه های 5 ساله شهرداری اصفهان
همکاری در ایجاد و تهیه دستورالعملهای وحدت رویه در اجرای پروژه های عمرانی مناطق
اقدامات لازم در خصوص انتخاب پیمانکارهای پروژه های عمرانی طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مبادله قراردادها
کد محتوا 11492

برچسب ها