مشخصات کلی

تیمور باجول
  • تیمور باجول
  • امان اله
  • 1341
  • مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 20 خرداد 1399, 10:08

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- کیفیت از مرکزآموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1386 1394
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 1370 1383
کد محتوا 11274

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان