مشخصات کلی

  • عزیزاله طاهر فرد
  • مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
  • جمعه, 09 خرداد 1399, 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 1366 1368
کد محتوا 11272

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان