مشخصات کلی

احمد محمدی قهساره
  • احمد محمدی قهساره
  • معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان
  • شنبه, 06 آذر 1400, 13:29

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان 1379 1382
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 1373 1378
کد محتوا 11266

برچسب ها