مشخصات کلی

نوراله صلواتی
  • نوراله صلواتی
  • معاون فني و عمراني شهرداري اصفهان
  • جمعه, 09 خرداد 1399, 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون فني و عمراني شهرداري اصفهان 1382 1384
کد محتوا 11244

برچسب ها