مشخصات کلی

  • مرتضی نظری
  • معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان
  • جمعه, 09 خرداد 1399, 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1371 1371
کد محتوا 11242

برچسب ها