مشخصات کلی

مرتضی نظری
معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان
جمعه, 09 خرداد 1399, 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1371 1371
کد محتوا 11242

برچسب ها