سال جهش تولید
  • 1399-03-15 11:11
  • كد محتوا:11201

مشخصات کلی

فرامز موحد
مدیر منطقه ناژوان
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه ناژوان13761379
شهرداری اصفهانمدیر منطقه ناژوان13811383