حمید عصارزادگان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 16:12
  • كد محتوا:11095

مشخصات کلی

حمید عصارزادگان
مدیر منطقه 5
1399/03/23 13:28

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1213871390
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 513911395