مشخصات کلی

داوود مي آبادي
  • داوود مي آبادي
  • مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان
  • پنجشنبه, 22 خرداد 1399, 21:38

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان 1371 1373
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان 1365 1370
کد محتوا 11089

برچسب ها