مشخصات کلی

عليرضا قاري قرآن
  • عليرضا قاري قرآن
  • معاون فني و عمراني شهرداري اصفهان
  • چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 21:38

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون فني و عمراني شهرداري اصفهان 1386 1394
شهرداری اصفهان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 1384 1386
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1382 1384
کد محتوا 10783

برچسب ها