مشخصات کلی

اميراسداله زماني راد
  • اميراسداله زماني راد
  • معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان
  • پنجشنبه, 15 خرداد 1399, 15:30

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 1376 1376
شهرداری اصفهان معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان 1371 1376
کد محتوا 10772

برچسب ها