فرهاد جلیل فر | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-09 14:21
  • كد محتوا:10759

مشخصات کلی

فرهاد جلیل فر
مدیر منطقه 12
1399/03/23 13:30

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1413861390
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1213901392