محمدباقر كلاهدوزان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-09 14:08
  • كد محتوا:10757

مشخصات کلی

محمدباقر كلاهدوزان
مدیر منطقه 11
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1413901393
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1113931394