سال جهش تولید
  • 1399-03-09 14:05
  • كد محتوا:10756

مشخصات کلی

حميدرضا فرهنگ
مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان
1399/04/14 13:39

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1113831389
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1313891393
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 513951397
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان13971397