مشخصات کلی

حميدرضا فرهنگ
حميدرضا فرهنگ
مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان
شنبه, 14 تیر 1399, 13:39

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 11 1383 1389
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 13 1389 1393
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 5 1395 1397
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1397 1397
کد محتوا 10756

برچسب ها