مشخصات کلی

قدرت اله قاسمی
  • قدرت اله قاسمی
  • مدیر منطقه 4
  • چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 21:21

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 4 1376 1382
شهرداری اصفهان 1380 1382
کد محتوا 10749

برچسب ها