سال جهش تولید
  • 1399-03-09 13:41
  • كد محتوا:10745

مشخصات کلی

محمد هویدا
مدیر منطقه 4
1399/03/23 14:10

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1513921392
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 413941397