مشخصات کلی

سيدجمال الدين صمصام شريعت
  • سيدجمال الدين صمصام شريعت
  • معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 22 خرداد 1399, 20:31

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1394 1396
شهرداری اصفهان معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1384 1388
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان 1383 1384
کد محتوا 10743

برچسب ها