مشخصات کلی

رضا اخوان
رضا اخوان
بهرام
1351
مدیر منطقه 4
چهارشنبه, 14 خرداد 1399, 11:00

تحصیلات

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشاه نور طوبا

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
آرشیو مرکزی آثار صوتی و تصویری و مکتوب موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) تهران مسئول 1372 1373
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) اصفهان مدیردفتر، معاون فرهنگی، مدیر روابط عمومی 1373 1376
معاونت اداری مالی شهرداری اصفهان مدیر دفتر 1377 1378
شورای شهر اصفهان مدیر دفتر، دبیرکمیته های نظارتی، دبیر کمیسیون های تخصصی و مدیر روابط عمومی 1378 1391
سالن اجلاس مدیر هماهنگی و راهبردی 1391 1394
شهرداری دولت آباد شهردار 1395 1396
منطقه 6 شهرداری اصفهان معاون اداری مالی 1396 1396
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 4 1397 درحال خدمت

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

پروژه میدان شهدای هسته ای
کد محتوا 10721

برچسب ها