مشخصات کلی

حمید شهبازی
  • حمید شهبازی
  • امیر
  • 1358
  • مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان
  • پنجشنبه, 06 آبان 1400, 08:15

تحصیلات

  • کارشناس روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  • کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
هیئت ورزشهای همگانی خمینی شهر رییس 1388 1393
شهرداری شهرستان هرند شهردار 1392 1397
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان 1397 1400
هیئت کبدی استان اصفهان رییس 1398 درحال خدمت
منطقه 10 شهرداری اصفهان مدیر تعالی سازمانی 1398 درحال خدمت
منطقه 10 شهرداری اصفهان رییس ستاد تسهیلات سفر 1398 درحال خدمت
کد محتوا 10010

برچسب ها