مشخصات کلی

سيد عباس روحاني اصفهاني
  • سيد عباس روحاني اصفهاني
  • 1347
  • مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسراني شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 28 اردیبهشت 1400, 11:56

تحصیلات

  • کارشناسی فقه و مبانی حقوق از دانشگاه مرکز مدیریت دولتی
  • کارشناسی برنامه ریزی شهری از دانشگاه صدوق یزد

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسراني شهرداري اصفهان 1399 درحال خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان 1394 1399
شهرداری اصفهان مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسراني شهرداري اصفهان 1386 1394
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان 1385 1386
منطقه 8 شهرداری اصفهان معاون خدمات شهری 1384 1385
منطقه 10 شهرداری اصفهان معاون خدمات شهری 1383 1384
حراست منطقه 10 شهرداری اصفهان مسئول 1382 1383
آموزش و پرورش کارمند 1370 1371

مطالعات و پژوهش ها

  • مقاله برنامه ریزی شهری در کنفرانس فرانکفورت آلمان
کد محتوا 10009

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان