راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، بلوار آئینه خانه، ابتدای بن‌بست سپیده، سازمان فاوا شهرداری اصفهان
  • 031۳۶۶۱۷۳۲۵
  • 031۳۶۶۲۴۹۳

با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگ و تمدن کهن اصفهان و همگام با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، شهرداري اصفهان به منظور ارائه خدمات سريع و به هنگام به شهروندان و حوزه هاي مختلف شهرداري، در سال ۱۳۶۹ اقدام به تأسيس سازمان "آمار، اطلاعات و خدمات کامپيوتري شهرداري" نمود که در اواخر سال ۱۳۸۵ به "سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري اصفهان" تغيير نام داد.

اخبار